budowa domu

Działka budowlana

Jakiegokolwiek rodzaju koncept odnoszący się do zbudowania prywatnego budynku przynależy rozpocząć w pierwszym rzędzie od znalezienia atrakcyjnej parceli budowlanej. No chyba, że jest się pomiędzy takimi szczęściarzami jacy już ją mają. Pozytywnie by było żeby parcela była już uzbrojona, tzn. żeby w jej obrębie mieściły się jakiekolwiek media: prąd elektryczny, gaz, woda, a także kanalizacja. W odrębnym razie doprowadzenie ich może być stosunkowo kosztowne – chyba, iż koszt ten kompensuje niska cena działki.

Projekt domu

W dalszym rzędzie wypada dobrać projekt domu. Kupując taki projekt trzeba mieć na uwadze warunki zabudowy na terenie gminy. Determinują one bowiem warunki jakie ma urzeczywistniać projekt obiektu. W większości wypadków najczęściej wybierane są tanie projekty budowlane z katalogów wielkich korporacji architektonicznych. Są one powtarzalne, ale dopracowane. Ludzie o obszerniejszych aspiracjach architektonicznych będą musieli wyciągnąć z portfela wielokrotność sumy za gotowy projekt budowli na prywatny projekt zamówiony u architekta.

Zezwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy

Od 2015 roku pod pewnymi warunkami nie jest obligatoryjne zdobycie zezwolenia na prowadzenie prac budowlanych, wystarczy jedynie zawiadomienie do starostwa, jeśli ich „zasięg oddziaływania zamyka się w granicach działki”, tzn. na przykład nie stanowi uciążliwości dla sąsiadów. To podlega także od obrysu parceli (odległość obiektu od krawędzi działki). Do zgłoszenia trzeba dołożyć projekt architektoniczny (wciąż niezbędne kilka kopii, ale ma się to zmienić).

Firma budowlana

Wystawianie budynku w systemie gospodarczym (własnoręczne) nie bywa wyjściem dla każdego człowieka. Rości to dysponowania kawałem wolnego czasu i kompetencjami budowlanymi, dlatego także gros inwestorów kieruje swe kroki do przedsiębiorstwa budowlanego (np. tutaj…). Znane są kursujące w Internecie historie o niedbałości firm budowlanych, stąd dobrze jest prześwietlić na wylot przedsiębiorstwo, jakiemu powierzymy stworzenie wartego paręset tysięcy złotych obiektu. Stosownie by było także wypytać wszystkich kolegów o opinie na jego temat.

Zatrudnienie kierownika budowy i inspektora nadzoru

Niezależnie od wszystkiego inwestor musi wytypować kierownika robót budowlanych, jaki będzie kierował robotami budowlanymi. Zaś kuratelę nad kierownikiem budowy wypełnia w ramach nadzoru budowlanego inspektor nadzoru, jaki może być wybierany przez inwestora nieobligatoryjnie lub obligatoryjnie w wypadku realizacji prac o wyjątkowo skomplikowanym profilu.

Realizowany przez inspektora nadzór inwestorski pozwala inwestorowi lepiej zadbać o jego interesy, gdyż ze statystycznego punktu widzenia mnogość ludzi zapoczątkowujących inwestycję nie posiada właściwej kwalifikacji budowlanej. Inspektor dozoru inwestorskiego oraz kierownik robót budowlanych (który może być pracownikiem, bądź posiadaczem przedsiębiorstwa budowlanego) nie może być tą samą osobą. Ich interesy są przeciwne z samej normy. Inspektor nadzoru może dawać polecenia kierownikowi budowy w wypadku wykrycia niepoprawności.

Ustanowienie nadzoru budowlanego przynosi dla inwestora co prawda pokaźniejsze nakłady, ale finalnie zezwala ujarzmić niekontrolowane pozaplanowe nakłady (na poprawki) przez bieżący nadzór inwestorski nad pracami.