Kierownik Budowy
Tue, Jul 26, 2016
Podczas wznoszenia jakiegokolwiek rodzaju budowli inwestor budowlany, bez względu na to czy jest to osoba prywatna, firma czy też jednostka administracji państwowej, jest zobligowany do wyznaczenia osoby, która ze względu na swą wiedzę o technologiach budowlanych zarządza przebiegiem budowy. Osobą taką jest kierownik budowy, który jest w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego uczestnikiem procesu budowlanego. Uczestnikiem procesu budowlanego może zostać jedynie osoba charakteryzująca się właściwym wykształceniem technicznym oraz odpowiednią praktyką zawodową. Uczestnik procesu budowlanego musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu wydawane przez organ samorządu zawodowego oraz przynależeć do Izby Budownictwa.