Proces Budowy
Wed, Dec 4, 2019
Działka budowlana Jakiegokolwiek rodzaju koncept odnoszący się do zbudowania prywatnego budynku przynależy rozpocząć w pierwszym rzędzie od znalezienia atrakcyjnej parceli budowlanej. No chyba, że jest się pomiędzy takimi szczęściarzami jacy już ją mają. Pozytywnie by było żeby parcela była już uzbrojona, tzn. żeby w jej obrębie mieściły się jakiekolwiek media: prąd elektryczny, gaz, woda, a także kanalizacja. W odrębnym razie doprowadzenie ich może być stosunkowo kosztowne – chyba, iż koszt ten kompensuje niska cena działki.

Tue, Jul 26, 2016
Podczas wznoszenia jakiegokolwiek rodzaju budowli inwestor budowlany, bez względu na to czy jest to osoba prywatna, firma czy też jednostka administracji państwowej, jest zobligowany do wyznaczenia osoby, która ze względu na swą wiedzę o technologiach budowlanych zarządza przebiegiem budowy. Osobą taką jest kierownik budowy, który jest w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego uczestnikiem procesu budowlanego. Uczestnikiem procesu budowlanego może zostać jedynie osoba charakteryzująca się właściwym wykształceniem technicznym oraz odpowiednią praktyką zawodową. Uczestnik procesu budowlanego musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu wydawane przez organ samorządu zawodowego oraz przynależeć do Izby Budownictwa.